Att styra i namn av framtid …

Biopolitik kan förstås som en förbindelse eller en sammanslagning av biologi och politik. Det handlar om kunskaper och kunskapsbehov rörande nationens samlade tillgångar och utgifter, där bland annat statistiska överblickar skapar vetande om nationens samlade tillgångar och utgifter i form av populationer.

Problemet med samhällsmodellen leder till stora ekonomiska klyftor och andra typer av ojämlikheter, orättvisor och övergrepp. Läs mera …  Att styra i namn av framtid – av Elisabeth Hedlund

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s