Behandling av personuppgifter

Eftersom all denna teknik utgör en ojämn fördelning av tvingande makt, är det viktigt för ledamöter av Europaparlamentet att kontrollera att tillräcklig demokratisk kontroll utövas för att säkerställa att sådana befogenheter inte missbrukas och att oönskade tekniska driftbeslut kontrolleras tillräckligt.

En sådan reglering måste bygga på sunda principer om uppgiftsskydd och ta del av artikel 15 i 1995 års europeiska direktivet om skydd för enskilda personer och behandling av personuppgifter. 44 I grunden säger att:

“Medlemsstaterna skall bevilja varje person rätt till att inte bli föremål för ett beslut som har rättsliga följder för henne/ honom eller som märkbart påverkar henne/honom och som enbart grundas på automatisk behandling av data.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s