Behandling av personuppgifter

Eftersom all denna teknik utgör en ojämn fördelning av tvingande makt, är det viktigt för ledamöter av Europaparlamentet att kontrollera att tillräcklig demokratisk kontroll utövas för att säkerställa att sådana befogenheter inte missbrukas och att oönskade tekniska driftbeslut kontrolleras tillräckligt.

En sådan reglering måste bygga på sunda principer om uppgiftsskydd och ta del av artikel 15 i 1995 års europeiska direktivet om skydd för enskilda personer och behandling av personuppgifter. 44 I grunden säger att:

“Medlemsstaterna skall bevilja varje person rätt till att inte bli föremål för ett beslut som har rättsliga följder för henne/ honom eller som märkbart påverkar henne/honom och som enbart grundas på automatisk behandling av data.”