Boken alla citerar men så få läst: Det sovande folket – av Fredrik Reinfeldt

Det klassiska verket som vår nuvarande statsminister inte längre vill kännas vid. Lär dig varför demokratin är ett illegitimt samhällssystem, varför tron på välfärdsstaten är ett ”mentalt handikapp” och varför socialdemokratin kommer leda till att alla dör välfärdsdöden. I det nya förordet förklarar vi också varför boken försvunnit från rikets alla bibliotek.

Författare: Fredrik Reinfeldt

Pris: 0 kronor. Ladda ner HÄR.

Politiska rationaliteter, politiska program och politiska teknologier är tre viktiga begrepp, som hanteras bakom politikernas kulisser för att styra det “civila samhället”, de “mentalt handikappade” och “sovhjärnorna” …

Continue reading

La Red Echelon – NSA

 2. NSA’S DOMESTIC ELECTRONIC SURVEILLANCE NETWORK

Reblogged from: bibliotecapleyades.net

As of the early 1960s, the most advanced computers in the world were at the NSA, Ft Meade. Research breakthroughs with these computers were kept for the NSA. At the present time the NSA has nanotechnology computers that are 15 years ahead of present computer technology. The NSA obtains blanket coverage of information in the US by using advanced computers that use artificial intelligence to screen all communications, regardless of medium, for key words that should be brought to the attention of NSA agents/cryptologists.

These computers monitor all communications at the transmitting and receiving ends. This blanket coverage of the US is a result of the NSA’s Signals Intelligence (SIGINT) mission. The NSA’s electronic surveillance network is based on a cellular arrangement of devices that can monitor the entire EMF (electromagnetic frequency) spectrum.

This equipment was developed, implemented and kept secret in the same manner as other electronic warfare programs.

  • Signals Intelligence Remote Computer Tampering
    The NSA keeps track of all PCs and other computers sold in the US. This is an integral part of the Domestic Intelligence network. The NSA’s EMF equipment can tune in RF (remote frequency) emissions from personal computer circuit boards (while filtering out emissions from monitors and power sup- plies).The RF emission from PC circuit boards contains digital information in the PC. Coded RF waves from the NSA’s equipment can resonate PC circuits and change data in the PCs. Thus the NSA can gain wireless modem-style entry into any computer in the country for surveillance or anti-terrorist electronic warfare.
  • Detecting EMF Fields in Humans for Surveillance

    A subject’s bioelectric field can be remotely detected, so subjects can be monitored anywhere they are. With special EMFequipment NSA cryptologists can remotely read evoked potentials (from EEGs). These can be decoded into a person’s brain-states and thoughts. The subject is then perfectly monitored from a distance. NSA personnel can dial up any individual in the country on the Signals Intelligence EMF scanning network and the NSA’s computers will then pinpoint and track that person 24 hours a day.The NSA can pick out and track anyone in the US.

3. NSA SIGNALS INTELLIGENCE USE OF EMF BRAIN STIMULATION

NSA Signals Intelligence uses EMF Brain Stimulation for Remote Neural Monitoring (RNM) and Electronic Brain Link (EBL). EMF Brain Stimulation has been in development since the MKULTRA program of the early 1950s, which included neurological research into radiation (non-ionizing EMF) and bioelectric research and development.

The resulting secret technology is categorized at the National Security Archives as “Radiation Intelligence“, defined as,

“information from unintentionally emanated electromagnetic waves in the environment, not including radioactivity or nuclear detonation”.

Signals Intelligence implemented and kept this technology secret in the same manner as other electronic warfare programs of the US Government. The NSA monitors available information about this technology and withholds scientific research from the public. There are also international intelligence agreements to keep this technology secret.

The NSA has proprietary electronic equipment that analyze electrical activity in humans from a distance. NSA computer generated brain mapping can continuously monitor all of the electrical activity in the brain continuously. The NSA records and decode individual brain maps (of hundreds of thousands of persons) for national security purposes. EMF Brain Stimulation is also secretly used by the military for brain-to-computer link (in military fighter aircraft, for example).

For electronic surveillance purposes, electrical activity in the speech center of the brain can be translated into the subject’s verbal thoughts. RNM can send encoded signals to the brain’s auditory cortex, thus allowing audio communications direct to the brain (bypassing the ears). NSA operatives can use this covertly to debilitate subjects by simulating auditory hallucinations characteristic of paranoid schizophrenia.

Without any contact with the subject, Remote Neural Monitoring can map out electrical activity from the visual cortex of a subject’s brain and show images from the subject’s brain on a video monitor. NSA operatives see what the surveillance subject’s eyes are seeing. Visual memory can also be seen. RNM can send images direct to the visual cortex, bypassing the eyes and optic nerves.

NSA operatives can use this surreptitiously to put images into a surveillance subject’s brain while they are in REM sleep for brain-programming purposes.

  • Capabilities of NSA Operatives Using RNMThere has been a Signals Intelligence network in the US since the 1940s. The NSA, Ft Meade has in place a vast two-way wireless RNM system which is used to track subjects and non-invasively monitor audio-visual information in their brains. This is all done with no physical contact with the subject. RNM is the ultimate method of surveillance and domestic intelligence. Speech, 3D sound and subliminal audio can be sent to the auditory cortex of the subject’s brain (bypassing the ears), and images can be sent into the visual cortex. RNM can alter a subject’s perceptions, moods and motor control.Speech cortex/auditory cortex link has become the ultimate communications system for the intelligence community. RNM allows for a complete audio-visual brain-to-brain link or brain-to-computer link.

The above is a simple flowchart of Nuero-Electromagnetic Frequency Assaults showing methods that can be perpetuated by the Police and Military Intelligence Agencies toward Remote Mind Control Experiments, Behavioural Manipulation and Murder.

4. NATIONAL SECURITY AGENCY SIGNALS INTELLIGENCE ELECTRONIC BRAIN LINK TECHNOLOGY

NSA SIGINT can remotely detect, identify and monitor a person’s bioelectric fields.

The NSA’s Signals Intelligence has the proprietary ability to monitor remotely and non-invasively information in the human brain by digitally decoding the evoked potentials in the 30-50 Hz, 5 milliwatt electromagnetic emissions from the brain.

Neuronal activity in the brain creates a shifting electrical pattern that has a shifting magnetic flux. This magnetic flux puts out a constant 30-50 Hz, 5 milliwatt electromagnetic (EMF) wave. Contained in the electromagnetic emission from the brain are spikes and patterns called “evoked potentials”. Every thought, reaction, motor command, auditory event and visual image in the brain has a corresponding “evoked potential” or set of “evoked potentials”. The EMF emission from the brain can be decoded into the current thoughts, images and sounds in the subject’s brain.

NSA SIGINT uses EMF-transmitted Brain Stimulation as a communications system to transmit information (as well as nervous system messages) to intelligence agents and also to transmit to the brains of covert operations subjects (on a non-perceptible level).

EMF Brain Stimulation works by sending a complexly coded and pulsed electromagnetic signal to trigger evoked potentials (events) in the brain, thereby forming sound and visual images in the brain’s neural circuits. EMF Brain Stimulation can also change a person’s brain-states and affect motor control.

Two-way electronic Brain Link is done by remotely monitoring neural audio-visual information while transmitting sound to the auditory cortex (bypassing the ears) and transmitting faint images to the visual cortex (bypassing the optic nerves and eyes). The images appear as floating 2D screens in the brain.

Two-way electronic Brain Link has become the ultimate communications system for CIA/NSA personnel. Remote neural monitoring (RNM, remotely monitoring bioelectric information in the human brain) has become the ultimate surveillance system.

It is used by a limited number of agents in the US Intelligence Community.

Behandling av personuppgifter

Eftersom all denna teknik utgör en ojämn fördelning av tvingande makt, är det viktigt för ledamöter av Europaparlamentet att kontrollera att tillräcklig demokratisk kontroll utövas för att säkerställa att sådana befogenheter inte missbrukas och att oönskade tekniska driftbeslut kontrolleras tillräckligt.

En sådan reglering måste bygga på sunda principer om uppgiftsskydd och ta del av artikel 15 i 1995 års europeiska direktivet om skydd för enskilda personer och behandling av personuppgifter. 44 I grunden säger att:

“Medlemsstaterna skall bevilja varje person rätt till att inte bli föremål för ett beslut som har rättsliga följder för henne/ honom eller som märkbart påverkar henne/honom och som enbart grundas på automatisk behandling av data.”

Dr. Barrie Trower – 30 Minute Reality Update

Lars Drugaard of ICAACT recently made international news with an exlcusive 8 hour interview with Dr. Barrie Trower. Dr. Trower divulged a multitude of horrific atrocities that are happening world wide with the immersion of wireless radio frequency technologies and modulated pulse frequency applications.
Dr. Trower discusses implantable RFID in human beings and the protocol that scientist have been implementing in order to induce disease or neurological ailments.

The Interview was filmed on May the 1st and 2nd, 2012

During the two days of interview, we touched on many different topics, but the main theme was the abuse of microwaves as a secret and covert stealth weapon, that has been around for at least 50-60 years. This type of weapon has taken many different forms over the years and it is still used in many different types of targeting, even to the point of death around the world.

We started the Interview with basic knowledge about microwaves and how they influence the human body and mind. From there we went on to cover Dr. Barrie Trower’s long career, and finally we went into they abuse of microwave weapons and what can be done to protect against them. Must see …

 

SOU 1972:59 Att välja framtid – en regeringsutopi legaliserad och utgiven av Justitiedepartementet

1. Uppdraget

2. Framtidsstudier – huvudproblem och grundbegrepp

3. Några internationella exempel på framtidsstudier

4. Planeringsunderlag – verksamheter och behov

5. Långsiktsmotiverad grundforskning

6. Autonoma framtidsstudier

7. Teori och metodik

8. Utbildning för framtidsstudier

9. Fortsatt planering för framtidsstudier i Sverige

Framtidsstudier i försvarsplaneringen – Person- och sakregister

5. Långsiktsmotiverad grundforskning

 SOU 1972:59 Att välja framtid /Justitiedepartementet

Continue reading