5. Långsiktsmotiverad grundforskning

 SOU 1972:59 Att välja framtid /Justitiedepartementet

Continue reading

8. Utbildning för framtidsstudier

SOU 1972:59 Att välja framtid / Justitiedepartementet

Continue reading

9. Fortsatt planering för framtidsstudier i Sverige

Framtidsstudier i försvarsplaneringen – Person- och sakregister

SOU 1972:59 Att välja framtid / Justitiedepartementet

Continue reading