1. Uppdraget

SOU 1972:59 Att välja framtid / Justitiedepartementet

Continue reading

2. Framtidsstudier – huvudproblem och grundbegrepp

SOU 1972:59 Att välja framtid / Justitiedepartementet

Continue reading

3. Några internationella exempel på framtidsstudier

SOU 1972:59 Att välja framtid / Justitiedepartementet

Continue reading

4. Planeringsunderlag – verksamheter och behov

SOU 1972:59 Att välja framtid / Justitiedepartementet

Continue reading

5. Långsiktsmotiverad grundforskning

 SOU 1972:59 Att välja framtid /Justitiedepartementet

Continue reading

6. Autonoma framtidsstudier

SOU 1972:59 Att välja framtid / Justitiedepartementet

Continue reading

7. Teori och metodik

SOU 1972:59 Att välja framtid / Justitiedepartementet

Continue reading

8. Utbildning för framtidsstudier

SOU 1972:59 Att välja framtid / Justitiedepartementet

Continue reading

9. Fortsatt planering för framtidsstudier i Sverige

Framtidsstudier i försvarsplaneringen – Person- och sakregister

SOU 1972:59 Att välja framtid / Justitiedepartementet

Continue reading