Att styra i namn av framtid …

Biopolitik kan förstås som en förbindelse eller en sammanslagning av biologi och politik. Det handlar om kunskaper och kunskapsbehov rörande nationens samlade tillgångar och utgifter, där bland annat statistiska överblickar skapar vetande om nationens samlade tillgångar och utgifter i form av populationer.

Problemet med samhällsmodellen leder till stora ekonomiska klyftor och andra typer av ojämlikheter, orättvisor och övergrepp. Läs mera …  Att styra i namn av framtid – av Elisabeth Hedlund

SOU 1972:59 Att välja framtid – en regeringsutopi legaliserad och utgiven av Justitiedepartementet

1. Uppdraget

2. Framtidsstudier – huvudproblem och grundbegrepp

3. Några internationella exempel på framtidsstudier

4. Planeringsunderlag – verksamheter och behov

5. Långsiktsmotiverad grundforskning

6. Autonoma framtidsstudier

7. Teori och metodik

8. Utbildning för framtidsstudier

9. Fortsatt planering för framtidsstudier i Sverige

Framtidsstudier i försvarsplaneringen – Person- och sakregister

1. Uppdraget

SOU 1972:59 Att välja framtid / Justitiedepartementet

Continue reading

2. Framtidsstudier – huvudproblem och grundbegrepp

SOU 1972:59 Att välja framtid / Justitiedepartementet

Continue reading

3. Några internationella exempel på framtidsstudier

SOU 1972:59 Att välja framtid / Justitiedepartementet

Continue reading

4. Planeringsunderlag – verksamheter och behov

SOU 1972:59 Att välja framtid / Justitiedepartementet

Continue reading

5. Långsiktsmotiverad grundforskning

 SOU 1972:59 Att välja framtid /Justitiedepartementet

Continue reading

6. Autonoma framtidsstudier

SOU 1972:59 Att välja framtid / Justitiedepartementet

Continue reading

7. Teori och metodik

SOU 1972:59 Att välja framtid / Justitiedepartementet

Continue reading

8. Utbildning för framtidsstudier

SOU 1972:59 Att välja framtid / Justitiedepartementet

Continue reading